721 850 808 ghc.barbarawolna@gmail.com zakupy powyżej 299zł - dostawa gratis!

Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO Get4Hair

 

Drogi Użytkowniku serwisu i sklepu internetowego get4hair.pl Polityka Prywatności („Polityka”), którą teraz czytasz, zawiera informacje o tym,:

 • które Twoje dane osobowe są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz

 • które z nich i w jaki sposób są przetwarzane, a także

 • do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

Czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku naszą działalnością. To oznacza, że nadrzędnym naszym celem jest również należyte informowanie naszych klientów o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Udostępnione nam dane osobowe podlegać będą ochronie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie skrótowo zwanego „RODO”, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.). W tym celu przygotowaliśmy i stosujemy tę Politykę.

Postanowienia Polityki staraliśmy się opracować w jasny i przystępny sposób, zwracamy się więc do Ciebie bezpośrednio nawet na „TY”, a określeniami „Użytkownik serwisu” i „Administrator Danych Osobowych” czy „ADO” posługujemy się, wyłącznie, gdy jest to niezbędne.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których jesteśmy lub możemy być Administratorem danych osobowych i przetwarzamy dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł, wobec czego realizujemy swoje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO i zgodnie z tymi przepisami przedstawiamy poniższe informacje:

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe zbierane i przetwarzane są zgodnie z przepisami:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub RODO, Dz. Urz. UE z dnia 4.05.2016 r. L/119/1),

 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) a także

 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.).

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY – ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu i sklepu internetowego get4hair.pl jest Barbara Wolna prowadząca działalność gospodarczą w tym salon fryzjerski pod nazwą Gold Hair Concept Barbara Wolna, z siedzibą w Warszawie (01-203), przy ul. Karolkowej 50 lok.1 , NIP 5532283490, REGON 241221792 ( „Administrator” lub „GHC Studio”)

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także w razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności możesz się z nami kontaktować poprzez adres email:………………….  lub pisemnie na adres Salonu Fryzjerskiego . Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem waszych danych osobowych prosimy kierować na ww. adresy Administratora z dopiskiem "Dane osobowe".

W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY TRANSMISJĘ DANYCH?

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Dbamy również o bezpieczeństwo Twoich danych i chcemy zapewnić ich bezpieczną wymianę za pośrednictwem Internetu. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania klienta w serwisie internetowym get4hair.pl. W związku z tym używamy m.in. bezpiecznego protokołu korzystania ze stron internetowych (HTTPS) oraz certyfikatu zapewniającego poufność danych przekazywanych przez Internet (SSL), a także przechowujemy dane osobowe na zabezpieczonych serwerach. Ponadto nasza strona internetowa i inne narzędzia informatyczne są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

 

 1. GROMADZENIE I DALSZE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to informacje o :

 1. zidentyfikowanej już ( czyli już rozpoznanej) lub

 2. możliwej do zidentyfikowania

osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą).

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie informacji takich jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (np. PESEL, NIP), wizerunek, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W szczególności więc do danych osobowych należą imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer identyfikacji podatkowej, numer PESEL czy wizerunek lub np. zdjęcie charakterystycznego tatuażu.

Wszystkie informacje, których podanie będzie niezbędne w celu utworzenia i późniejszego korzystania z Konta Użytkownika w serwisie get4hair.pl, jak również w celu dokonania transakcji (zakupu) w sklepie internetowym bez konieczności tworzenia Konta Użytkownika, stanowią Twoje dane osobowe, które podlegają ochronie, zgodnie z przepisami wyżej wymienionych aktów prawnych.

 

KONTO UŻYTKOWNIKA

Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie przy użyciu funkcji „ZAREJESTRUJ SIĘ”, założymy dla Ciebie Konto Użytkownika, tzn. chroniony hasłem bezpośredni dostęp do zapisanych u nas podstawowych danych klienta. Na Koncie Użytkownika będziesz mógł obserwować zamówienia przez siebie złożone, znajdujące się trakcie realizacji oraz ostatnio zrealizowane.

W ramach Konta Użytkownika możesz zarządzać swoimi danymi osobowymi (np. dokonywać ich zmiany), jak również określać preferencje dotyczące otrzymywania Newslettera lub innych informacji reklamowych.

 

REJESTRACJA I TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

Podczas rejestracji w celu utworzenia Konta Użytkownika niezbędne będzie podanie przez Ciebie następujących danych osobowych:

  1. Imienia i nazwiska

  2. adresu e-mail,

  3. adresu miejsca dostawy

  4. firmy, pod którą prowadzisz działalność gospodarczą,

  5. adresu działalności,

  6. numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Ukończenie procesu rejestracji będzie możliwe, gdy potwierdzisz, że zapoznałeś się z tą Polityką. Na tym etapie możesz również udzielić zgody na przesyłanie naszego newslettera.

Adres rozliczeniowy (dane do faktury) i adres dostawy wymagane będą również w procesie składania zamówienia w sklepie internetowym (możesz także zapisać je na swoim Koncie Użytkownika po dokonaniu rejestracji).

W celu realizacji zamówienia potrzebne nam będą: prawidłowe imię i nazwisko, prawidłowe dane adresowe miejsca dostawy oraz dane dotyczące sposobu płatności.

Twój e-mail jest nam potrzebny w celu komunikacji z Tobą, przede wszystkim, abyśmy mogli potwierdzić wpłynięcie Twojego zamówienia i jego wysłanie. Ponadto Twój adres e-mail wykorzystujemy do identyfikacji (jako nazwa przy logowaniu), gdy logujesz się na swoim Koncie Użytkownika.

W przypadku zamówień składnych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wskazany powyżej zakres danych zostanie ograniczony do imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu miejsca dostawy i numeru telefonu komórkowego.

 

TRANSAKCJA BEZ TWORZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA

W sklepie internetowym możesz również złożyć zamówienie i dokonać transakcji zakupu bez konieczności tworzenia Konta Użytkownika. W takim przypadku niezbędne będzie podanie następujących danych osobowych:

 1. Imienia i nazwiska,

 2. pełnej firmy (nazwy) prowadzonej działalności gospodarczej,

 3. adresu prowadzenia działalności gospodarczej,

 4. Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),

 5. adresu e-mail,

 6. adresu miejsca dostawy,

 7. numeru telefonu komórkowego (niezbędny w sytuacjach, gdy sposób dostawy wymaga ustalenia godziny dostawy).

W przypadku zamówień składnych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wskazany powyżej zakres danych zostanie ograniczony do: imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu miejsca dostawy i numeru telefonu komórkowego.

 

DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO SPOSOBU PŁATNOŚCI

Cenę za zamówione towary możesz zapłacić gotówką za pobraniem lub z góry. W przypadku wyboru sposobu zapłaty z góry w formie przelewu bankowego na rachunek get4hair.pl, w tym także poprzez serwisy obsługujące płatności takie jak PayU lub systemy płatności mobilnych umożliwiające zapłatę na pośrednictwem smartfonów takie jak Blik, udostępniona zostanie dodatkowo dana osobowa obejmująca numer rachunku bankowego oraz bank, z którego przelew został zrealizowany na konto bankowe get4hair.pl.

 

 1. ZASADY GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE ZBIERAMY I PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W każdym przypadku swoje dane udostępniasz nam dobrowolnie. Jeśli udostępniając nam dane wyrażasz na to zgodę (np. co wizerunku w konkursie) masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Udostępnienie danych jest jednak niezbędne do zarejestrowania się w serwisie, zrealizowania transakcji i dostarczenia złożonego przez Ciebie zamówienia (a więc do zawarcia i wykonania umowy) a odmowa ich podania uniemożliwi nam wykonanie złożonego zamówienia. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie lub przepisach prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może uniemożliwić wykonanie przez niego usług.

Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w sposób i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, z udzielonych zgód lub z naszych uzasadnionych interesów prawnych (przy czym również w tym przypadku wykorzystywanie danych osobowych odbywa się w granicach uprawnień przewidzianych przez prawo).

Informujemy, że Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. realizacji złożonego zamówienia w sklepie internetowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. wysyłki Newslettera (w przypadku zapisu na newsletter)  – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.6 lit. f RODO);

 3. realizacji potencjalnych konkursów dla klientów przy ewentualnym wykorzystaniu wizerunku użytkownika – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika(art.6 lit. a RODO) i uzasadniony interes Administratora(art.6 lit. f RODO);

 4. realizacji obowiązków ustawowych ciążących na GHC Studio wynikających w szczególności z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in. z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług czy rachunkowych wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 5. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 6. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes GHC Studio (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 7. rozpatrzeniu i realizacji prawa rękojmi oraz przeprowadzenia procesu reklamacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny wynikający z Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 8. organizacyjnych (w przypadku założenia konta), do prowadzenia konta na portalu: https:get4hair.pl – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, której stroną jest osoba której dane dotyczą (art.6 lit. b RODO).

Informujemy, iż Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak również profilowania.

 

CZY OSOBA NIEPEŁNOLETNIA MOŻE UDZIELIĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE JEJ DANYCH OSOBOWYCH?

Tak, jednak wyłącznie po ukończeniu przez nią 13. roku życia. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego osoby, które ukończyły 13 rok życia uzyskują ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mogą samodzielnie dokonywać czynności, w tym zawierać umowy, które należą do czynności powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

W przypadku osób, które nie osiągnęły tego wieku, a także osób, które ukończyły 13. rok życia, ale są całkowicie ubezwłasnowolnione, oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych może zostać złożone wyłącznie przez osobę, pod której władzą rodzicielską pozostają lub przez ich opiekuna prawnego.

W procesie rejestracji Konta Użytkownika oraz w procesie transakcji bez konieczności rejestracji Konta Użytkownika udostępniamy w związku z tym odpowiednią informację, której elementem jest złożenie oświadczenia o tym, że Użytkownik ukończył 13 rok życia i nie jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez administratora :

 1. przez min. 3 lata licząc od dnia ustania wykonywania umowy, albo od dnia uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego roszczenie wydanego przez sąd, sąd polubowny lub inny organ właściwy do rozpoznawania spraw danego rodzaju, albo orzeczenia stwierdzającego ugodę zawartą przed mediatorem. Termin ten ulega wydłużeniu w przypadkach, w których nastąpi zdarzenie przerywające jego bieg, w tym zgłoszenie roszczenia lub wszczęcie postępowania sądowego.

 2. do momentu, w którym zaistnieją wszystkie następujące okoliczności:

 1. wygasły wszystkie prawnie usprawiedliwione interesy Administratora stanowiące podstawy przetwarzania tych danych;

 2. wygasł wynikający z przepisów prawa obowiązek przetwarzania tych danych przez Administratora.

 

KOMU I W JAKICH CELACH PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przekazywane są przez nas osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika.

Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, firma księgowa, bank) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe przekazujemy także podmiotowi zajmującemu się hostingiem (utrzymaniem) strony internetowej, podmiotowi zajmującemu się techniczną obsługą sklepu i prowadzącemu działania SEO (pozycjonowanie stron), z którymi współpracujemy, a także podmiotom wykonującym na naszą rzecz usługi marketingowe oraz świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną, w przypadkach konieczności dochodzenia naszych roszczeń lub obrony naszych praw na drodze prawnej.

Przekazane i uzyskane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania (zobowiązania wynikającego, z umowy, którą z nami zawarli).
Ponadto Twoje dane osobowe przekazane mogą zostać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem ich przekazania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

CZY WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE DO CELÓW REKLAMY I MARKETINGU?

Tak. Oprócz przetwarzania danych w ramach obsługi zakupu dane wykorzystujemy także do następujących celów: aby stale optymalizować zakupy w ramach przyjaznej dla klienta i zindywidualizowanej oferty; abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w związku z zamówieniami oraz określonymi produktami i akcjami marketingowymi i konkursami; oraz abyśmy mogli polecać Ci produkty lub usługi, które mogą Cię zainteresować.

Wykorzystujemy do tego celu uzyskane informacje, na przykład potwierdzenie odbioru i przeczytania wiadomości e-mail, informacje o posiadanym przez klienta urządzeniu końcowym, połączeniu z Internetem, systemie operacyjnym i platformie, dacie i czasie wizyty na stronie lub obejrzanych produktach, a także informacje, jakie uzyskamy od Ciebie (łącznie z informacjami przekazanymi automatycznie lub wygenerowanymi). Dodatkowo korzystamy także z historii zamówień.
Przetwarzanie danych osobowych w celach reklamy i marketingu jest jak już wspomnieliśmy powyżej prawnie uzasadnionym interesem GHC Studio.

W każdej chwili możesz jednak sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych osobowych do celów reklamy i marketingu bezpośredniego w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Wystarczy, że wyślesz do nas w formie wiadomości elektronicznej na adres: ……………. oświadczenie o sprzeciwie wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów reklamowych (o treści np. „Niniejszym sprzeciwiam się przetwarzaniu przez GHC Studio z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych dla celów reklamowych”) lub odznaczysz odpowiedni checkbox/link o wypisaniu się z Newslettera- dostępny w zakładce „Newsletter” .

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Na zasadach opisanych w art. 15-21 RODO przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania jeżeli dane są nieprawidłowe, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora a także gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 (00-193 Warszawa).

 1. NEWSLETTER

Newsletter przesyłamy wyłącznie do Użytkowników, którzy zadeklarowali, że chcą skorzystać z tej usługi, dokonując zapisu przy użyciu funkcji „ZAPISZ”. Do wysyłki Newslettera wykorzystujemy podany przez Użytkownika adres e-mail. Potwierdzenie Użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie Newslettera jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów świadczenia usługi newsletter. Oczywiście udostępnienie adresu email oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera jest dobrowolne w każdej chwili może być odwołane jednakże brak podania danych uniemożliwiał nam będzie dokonywanie jego wysyłki.

Jeżeli po aktywowaniu usługi newsletter będziesz chciał z niego zrezygnować, możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Do tego celu wystarczy skorzystać z dostępnego w każdym Newsletterze linka do rezygnacji z Newslettera.

 

 1. PLIKI COOKIES TZW. „CIASTECZKA”

CZY WYKORZYSTUJEMY TZW. CIASTECZKA (PLIKI COOKIES)?

Tak, stosujemy pliki cookies. Ograniczamy jednak zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik może w każdej chwili zablokować stosowanie ciasteczek (o czym szerzej piszemy niżej). W takim przypadku nasza strona internetowa oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje niezbędne do

 

CZYM SĄ CIASTECZKA (PLIKI COOKIES)?

Ciasteczka to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych np. www.Get4hair.pl .

Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Wśród plików cookies wykorzystywanych przez GHC Studio możne wskazać te, które są niezbędne do działania strony. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 1. zapisanie stanu sesji użytkownika;

 2. zapisanie informacji niezbędnych do działania formularza internetowych w przypadku realizacji procesu zgłaszania przez stronę internetową sklepu Get4hair.pl

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, ułatwiają korzystanie ze strony. Wykorzystujemy je, aby umożliwić:

 1. przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku

 2. zapamiętanie wyboru użytkownika

 3. przywrócenie sesji użytkownika

 4. sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;

są one wysyłane przez serwer strony internetowej i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze) Użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę Użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem.

Informacje, które są w ten sposób gromadzimy, dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki), języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Istnieją dwa rodzaje ciasteczek:

 1. ciasteczka sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez Użytkownika,

 2. ciasteczka tymczasowe/stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych (urządzeniu) Użytkownika.

Pliki cookies pozwalają na identyfikację Użytkownika. Kiedy przeglądarka Użytkownika ponownie połączy się z naszą stroną internetową, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w sekcji w „Pomoc” w menu swojej przeglądarki internetowej.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez www.Get4hair.pl zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej odpowiednio dla wybranych przeglądarek:

Ustawienia plików cookies Internet Explorer

Ustawienia plików cookies Chrome

Ustawienia plików cookies Firefox

Ustawienia plików cookies  Opera

Ustawienia plików cookies Safari

Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować naszą stronę internetową i naszą ofertę pod kątem preferencji Użytkownika. Ułatwia to korzystanie z serwisu, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych Użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.

Pliki cookies stosowane w serwisie Get4hair.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.

W naszym serwisie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej witryny internetowej,

 2. dostosowania zawartości stron internetowych naszego serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; zastosowanie plików cookies pozwala w szczególności na odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, aby dostosowana była ona do indywidualnych potrzeb Użytkownika,

 3. tworzenia statystyk, które pomagają nam przeanalizować i zrozumieć sposób korzystania użytkowników serwisu ze stron internetowych, dzięki czemu możemy ulepszać strukturę naszego serwisu internetowego i jego zawartość;

 

Z JAKICH CIASTECZEK KORZYSTAMY W NASZYM SERWISIE?

Serwis Get4hair.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i na potrzeby serwisów mediów społecznościowych (np. przycisk “lubię to” i publikacja treści w serwisie Facebook).

 5. „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie anonimowych danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze stron internetowych.

Większość używanych przez nas plików cookies jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera Użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Przykładowo ciasteczka sesyjne wykorzystywane są, aby oferować Użytkownikowi funkcję koszyka na wielu stronach serwisu. Ponadto stosujemy także ciasteczka przechowywane na twardym dysku komputera Użytkownika. Podczas kolejnej wizyty serwis automatycznie rozpoznaje Użytkownika oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera Użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane.

 

JAKIE DANE SĄ ZAPISYWANE W CIASTECZKACH?

W ciasteczkach stosowanych przez get4hair.pl zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane, tj. przetwarzane w taki sposób, aby nie można było zidentyfikować osoby, bez posłużenia się dodatkowymi informacjami. Takie postępowanie zapewnia bezpieczeństwo danym. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych Użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane Użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do Użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie. Na podstawie technologii cookie uzyskujemy jedynie pseudonimizowane informacje, przykładowo o tym, które oferowane przez nas produkty Użytkownik oglądał.

Na podstawie technologii plików cookies na stronie internetowej get4hair.pl gromadzone są dane w celu optymalizacji naszej reklamy oraz całej oferty sklepu internetowego. Dane te nie są wykorzystywane do zidentyfikowania Użytkownika, lecz służą jedynie do pseudonimizowanej analizy sposobu korzystania ze strony. Dzięki tej technologii możemy przedstawiać Użytkownikowi reklamę i/lub specjalne oferty i usługi, których treść opiera się na informacjach uzyskanych na podstawie analizy informacji wybieranych przez Użytkownika (np. poprzez kliknięcie myszą). Naszym celem jest bowiem opracowanie możliwie najatrakcyjniejszej oferty prezentowanej na stronie internetowej, a także prezentowanie reklamy o treści odpowiadającej obszarom zainteresowań Użytkowników.

 

JAK MOŻNA ZABLOKOWAĆ ZAPISYWANIE CIASTECZEK?

W przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika dostępne są ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. W ten sposób można wyłączyć funkcję zapisywania ciasteczek na przyszłość.
Z reguły na pasku menu przeglądarki internetowej poprzez funkcję pomocy można uzyskać informacje na temat wyłączenia nowych oraz usunięcia zapisanych już ciasteczek.

Wtyczka (plug-in) SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH (FACEBOOK, TWITTER, GOOGLE+)
Nasza strona get4hair.pl zawiera wtyczki (tzw. plug-in) do następujących serwisów społecznościowych:

 1. Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA),

 2. Twitter (Twitter, Inc. Attn: Privacy Policy Inquiry1355 Market Street, Suite 900San Francisco, CA 94103),

 3. Google+ (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA),

Wtyczki serwisów społecznościowych oznaczone są na naszej stronie logo danego serwisu (odpowiednio Facebook, Twitter, Google+), powszechnie znanym użytkownikom tego serwisu społecznościowego. Za pośrednictwem tej wtyczki (po „kliknięciu” w nią), Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z naszym profilem na serwerze Facebooka, Twittera lub Google. Ten usługodawca może wówczas uzyskać informacje, że odwiedziłeś stronę internetową get4hair.pl ze swojego adresu IP. Dany serwis społecznościowy zarejestruje informację o wizycie, nawet jeśli nie jesteś w chwili korzystania z wtyczki zalogowany w tym serwisie (z reguły są one w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP). Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) zostanie przez Twoją przeglądarkę przesłana bezpośrednio do serwera serwisu i będzie tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisu społecznościowego, to usługodawca (administrator serwisu) będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w tym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki w serwisie np. przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij” w serwisie Facebook w przypadku postów zamieszczonych w tym serwisie przez get4hair.pl, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer usługodawcy i tam zachowana.
Dodatkowo informacje te zostaną opublikowane w serwisie społecznościowym i będą widoczne dla osób, którym udostępniasz swój profil w tym serwisie. Prosimy, abyś pamiętał, że wyżej wskazane serwisy społecznościowe nie przekazują nam informacji o danych, które gromadzą i sposobie ich wykorzystania. Informacje o celach i zakresie gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez serwisy społecznościowe, jak również informacje o możliwości kontaktu oraz Twoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych i możliwości dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w politykach prywatności danego serwisu, które są dostępne pod następującymi adresami internetowymi:

 1. Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/,

 2. Twitter: https://twitter.com/en/privacy,

 3. Google+: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Jeżeli nie życzysz sobie, aby serwisy społecznościowe mogły pozyskiwać informacje dotyczące Twoich wizyt na naszych stronach, zalecamy wcześniejsze wylogowanie się ze swojego konta w tym serwisach.

 

LOGI DOSTĘPOWE SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera hostinghouse.pl na którym utrzymywana jest strona. Wszystkie zapytania skierowane do serwera zapisywane są w tzw. „logach serwera”. Obejmują one Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkowników.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy dla potrzeb administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW.

Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych osób odwiedzających witrynę. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

DZIĘKUJEMY.

 

DROGI UŻYTKOWNIKU

Dziękujemy za zainteresowanie serwisem internetowym get4hair.pl, skorzystanie z niego, a także za zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności. Mamy nadzieję, że jej treść jest dla Ciebie jasna i zrozumiała, dzięki czemu wiesz, w jakim celu i jaki zakres Twoich danych osobowych jest zbierany i przetwarzany przez GHC Studio, w jaki sposób dane te są przez nas zabezpieczane oraz jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.
Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących treści niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

poprzez adres email:………………….  lub pisemnie na adres Salonu Fryzjerskiego Gold Hair Concept Barbara Wolna, z siedzibą w Warszawie (01-203), przy ul. Karolkowej 50 lok.1

 

Menu Szukaj więcej więcej

536-437-281 kontakt@goldpolska.pl      zakupy powyżej 250zł - dostawa gratis!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl